Vinets historia

Odling av vin har förekommit i evigheter. Åtminstone ända sedan 6000-talet f. Kr. då man vet att vinodling ägde rum i dåvarande Mesopotamien. I den muntligt traderade litteraturen från antiken förekommer vinet som ett väsentligt inslag. Inte minst i de homeriska dikterna från 700-talet f. Kr. och man vet att det i det verkliga livet under antiken hölls vinfester i de grekiska städerna. Till exempel Dionysosfestivalerna i Athen som fick sin benämning efter just vinets gud i den grekiska mytologin, Dionysos. Antikens viner tros ha varit starkare alkoholmässigt än dagens viner med en ungefärlig alkoholhalt på 15 till 20 volymprocent. För att öka vinernas hållbarhet användes kåda som tillsats.

Från Grekland spreds, ungefär runt 700-talet f. Kr, färdigheterna att framställa vin vidare till ett av dagens främsta vinproducerande länder, Italien. De kommande hundratals åren växte Italiens vinproduktion rejält. Vinet förvarades på träfat, i keramik-kärl eller i glasflaskor och man har på senare tid, i dagens Tyskland, hittat en förseglad glasamfora med vin i ända från romartiden. Grunden för nuvarande Tysklands och Frankrikes större vingårdar lades faktiskt av romarna under deras storhetstid när de expanderade sina vinodlingar.

Under medeltiden skedde inte mycket på vinproduktionsfronten. Men däremot under den efterföljande renässansen då fenomenet spreds i samband med Europas kolonisering av områden i världen som numera i eurocentriska sammanhang benämns som “den nya världen”. Medan spanjorerna under 1500-talet grundade vingårdar i Mexico, Chile och Argentina grundades nordamerikanska vingårdar i Florida av fransmän. Den nordamerikanska druvan zinfandel har visat sig identisk med den italienska primitivo men den odlades dock inte förrän under 1800-talet. I Sydafrika producerade en nederländare det första vinet år 1661.

Odlingen av vin i Australien började redan under den brittiska koloniseringsperiodens inledningsfas i slutet av 1700-talet och i Nya Zeeland började man sakta men säkert med vinproduktionen under andra decenniet av 1800-talet. Dock dröjde det nästan tvåhundra år innan de oceaniska vinerna nådde vinmarknaden i Europa.