Lite om vinskörd

Vinskörd är den del som sker under vinodlingsprocessens andra del. Ordet skörd står för processen att för vidare användning, ta tillvara på växtlighet som odlats och innebär i vinodlingssammanhang att man skär eller plockar av mogna druvor för att framställa vin av dem. När exakt det är dags att börja skörda bestäms av faktorer som temperatur, hur mycket druvorna hunnit mogna samt hur sött man vill ha det färdiga vinet. Det är väldigt noga när det kommer till tidpunkten för skörd eftersom det i väsentlig grad styr vinets kvalitet. Skördas druvorna innan de blivit tillräckligt mogna får vinet ofta en omogen och syrlig smak. Är druvorna övermogna när de skördas går vinets syra och spänst till viss del förlorat.

Det finns olika sätt att mäta storleken på skördeuttag. Standard i Europa är att utgå från det färdiga vinets volym i hektoliter per hektoareaenhet. En vanlig skörd kan ge långt över 10 hl/ha som i sin tur motsvarar ungefär en liter vin per kvadratmeter. Det är vanligt att skördeuttaget av de druvor som de riktiga kvalitetsvinerna är framställda av är lågt. Detta beror på fler faktorer men en är att man värnar om traditionella odlingsmetoder som i sin tur inte ger lika stora skördeuttag som diverse konstgjorda och/eller på annat sätt moderna odlingsmetoder som främst den nya världen kännetecknas av.

För att bland annat hålla arbetskraftskostnader nere kan man välja att skörda maskinellt till exempel eftersom det inte kräver tillgång till ett lika stort antal som ska arbeta med skörden under en begränsad tid. Maskinskörd gör det i sin tur dock omöjligt att selektera druvorna efter mognadsgrad vilket då drar ner kvaliteten. Vid skörd brukar man sträva efter att bevara druvorna hela och i oskadat skick men det är också viktigt att de så fort som möjligt börjar framställas till vin.